Get Free Guide

Test Your Preposition Skills in Irish

irish quiz

 

 1. Tá an leabhar ______ an mbord. (The book is on the table.)

  a. faoi

  b. ag

  c. ar

 2. Tá mé ag siúl ____ an pháirc. (I am walking in the park.) 

  a. go dtí

  b. san

  c. sa

 3. Tá na gasúir ag imirt ____ an trá. (The children are playing on the beach.)

  a. sa

  b. ar

  c. le

 4. Tá an madra ____ an doras. (The dog is at the door.)

  a. le

  b. ar

  c. ag

 5. Tá an carr ____ an mbóthar. (The car is on the road.) 

  a. le

  b. ar

  c. ag

 6. Tá an cat ____ an tine. (The cat is by the fire.)

  a. ar

  b. faoi

  c. ag

 7. Tá an t-eitleán ag dul ____ Madrid. (The plane is going to Madrid.)

  a. go

  b. ag

  c. ar

 8. Tá an duine ____  bhialann. (The person is in the restaurant.)

  a. sa

  b. ar

  c. le

 9. Tá an teach in nice  ____ an mbóthar. (The house is beside the road.)

  a. leis

  b. ar

  c. ag

 10. Tá an teilifís ____ an mballa. (The television is on the wall.)

  a. ag

  b. faoi

  c. ar

 


Answers:

 1. Tá an leabhar ar an mbord. (The book is on the table.) 

 2. Tá mé ag siúl sa pháirc. (I am walking in the park.) 

 3. Tá na gasúir ag imirt ar an trá. (The children are playing on the beach.)

 4. Tá an madra ag an doras. (The dog is at the door.)

 5. Tá an carr ar an mbóthar. (The car is on the road.)*some dialects add a séimhiú instead of urú

 6. Tá an cat ag an tine. (The cat is by the fire.) 

 7. Tá an t-eitleán ag dul go Madrid. (The plane is going to Madrid.)

 8. Tá an duine sa bhialann. (The person is in the restaurant.) 

 9. Tá an teach in aice leis an mbóthar. (The house is beside the road.)

 10. Tá an teilifís ar an mballa. (The television is on the wall.) 

 The Best Irish Language Newsletter

Every week we deliver free mini lessons and lots of workbooks and goodies for you and the kids.